معرفی همایش

کشورهای جهان و موسسات مختلف در مورد تحقق توسعۀ پایدار با مسائل و چالش های گوناگون روبرو هستند و به همین دلیل بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به توسعه پایدار، هم‌اکنون در دستور کار همه کشورها قرار دارد و همه دولت‌ها با توجه به زمینه¬ های فرهنگی و اجتماعی خود تلاش دارند تا سهم خود را در این نهضت بزرگ جهانی ایفا نمایند. کشور ایران نیز از این امر مهم مستنی نیست و بايد توسعة‌ پايدار را به طور جدي در همه زمینه ها مورد توجه قرار دهد؛ تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم مدیریت کلیه امور را به نحو مطلوب و اثربخش به سمت توسعه پایدار سوق دهیم.  لذا بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح این مهم امکان پذیر نخواهد بود. از اینرو، در راستای تحكيم و عملياتي نمودن اين عزم فراگير، کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ در تهران برگزار می گردد.